شکایت رضا شاهرودی از قضاوت داور / ویدئو اختصاصی

رضا شاهرودی مربی تیم امید از عملکرد تیم ایران برابر عراق می‌گوید...

رضا شاهرودی مربی تیم امید از عملکرد تیم ایران برابر عراق می‌گوید