شکسته شدن شیشه اتوبوس پرسپولیس بعد از پایان بازی/ ویدیو

شیشه های اتوبوس تیم پرسپولیس شکسته شد....

راننده اتوبوس در این خصوص توضیحاتی داد.