شکست اشلانسک ورتسواو در حضور فرشاد احمدزاده

اشلانسک وروتسواو با دو گل در برابر ویسوا پووتسک مغلوب شد...

اشلانسک وروتسواو با دو گل در برابر ویسوا پووتسک مغلوب شد

به گزارش مدال، باشگاه اشلانسک وروتسواو لهستان در حضور مهاجم ایرانی خود با نتیجه دو بر صفر از ویسوا پووتسک شکست خورد.
فرشاد احمدزاده که همچون امیری میخواهد به لیگ ایران بازگردد از دقیقه 68 در ترکیب اشلانسک ورتسواو قرار گرفت.