شکست یووه؛ آخرین صفر هم پاک شد

بیانکونری آخرین باشگاه بین 5لیگ معتبر اروپایی بود که در این فصل هنوز شکست نخورده بود ......

بیانکونری آخرین باشگاه بین 5لیگ معتبر اروپایی بود که در این فصل هنوز شکست نخورده بود ...

بیانکونری آخرین باشگاه بین 5لیگ معتبر اروپایی بود که در این فصل هنوز شکست نخورده بود. تیمی که امروز بعد از ظهر برابر جنوا با دوگل شکست خورد تا آخرین خط تیره در جدولهای اروپایی هم پاک شود. یووه از سال 2017 هیچ وقت برابر حریفی ایتالیایی با دوگل شکست نخورده بود و باخت به جنوا علاوه بر اینکه آمار آنها را در نباختن از بین برد، باعث شد دومین آمار باخت با اختلاف دوگل هم از بین برود.