شکواییه آبی، دفاعیه قرمز، رای نهایی/ پرونده سوپرجام فوق سری!

پرونده سوپرجام محرمانه در جریان است....

پرونده سوپرجام محرمانه در جریان است.

برای رسیدن به پاسخ سوالات درباره سوپرجام باید منتظر ماند.

به گزارش مدال، درباره اینکه دادگاه cas اسامی داوران و لیست بازی سوپرجام را خواسته باشد یا خیر ابهاماتی وجود دارد. این خبر دیروز به عنوان یک شنیده از سوی ابراهیمی کارشناس حقوقی مطرح شد و فرض صحت هم نمی تواند دال بر پیش بودن استقلال در پرونده و صدور رای به نفع آنها یا به نفع قرمزها باشد و به فرض صحت هم حکم طی شدن روال حقوقی برای تکمیل پرونده از سوی قاضی دادگاه بین المللی ورزش را می طلبد.
در این باره  برخی معتقدند وقتی  پرسپولیس و سازمان لیگ به cas اعلام داشته اند که در پی کناره گیری مکتوب و رسمی استقلال از بازی کردن در تاریخ مقرر و  بدلیل عدم حضور تماشاگران رسما از سوی سازمان لیگ اعلام شده که استقلال  کناره گیری کرده و کمیته انضباطی رای نهایی را صادر می کند  لزومی ندارد قاضی اسامی داوران و تیم پرسپولیس را خواسته باشد.

در این باره باید گفت ممکن است خلاف تصورات قاضی چنین درخواستی هم داشته باشد آن هم بخاطر تکمیل پرونده و جلوگیری از هرگونه اعلام نظر دیگری. به عنوان نمونه؛ در پرونده طارمي با وجود همه دفاعيات اوليه كه هم ريزه تاکید داشت طارمي هيچ توافقي نكرده و به ایران برگشته و هم طارمي و پرسپوليس معتقد بودند قراردادش تا زماني كه آي تي سي صادر نشده باشد اعتبار ندارد باز فيفا روز آخر نامه زد اگر توافق نامه اي دال بر فسخ قرارداد داريد ارائه دهید و  در غير اين صورت این موضوع از دفاعیات و  دلايل شما خارج مي شود .
در واقع اينها نوعي اتمام حجت است كه بعدا طرفین نتوانند بگویند؛ راستي ما فسخ هم داشتيم و یا مدرک دیگری هم وجود داشت و  يادمان رفت ارائه کنیم و یا طرح آن را ضروری نمی دانستیم. به نوعي، قاضی جلوي هر گونه سندسازي احتمالی یا طرح نظرات جدید را با استعلام های خود  مي بندد. مثلا در پرونده طارمی ممكن بود بعد از راي فيفا و توافق ريزه و پرسپوليس دو باشگاه  يك سند ارایه و اعلام کنند  قبلا توافق شده و فسخ وجود داشته است .
حالا هم قاضی cas حتی با علم به عدم برگزاری بازی بخاطر کناره گیری استقلال (حسب دفاعیات سازمان لیگ و پرسپولیس) اگر اسامی داوران را طلب کرده باشد برای تکمیل  پرونده و جلوگیری از هر گونه دفاعیه متفاوت بر اساس استعلام ها بوده و این نه می تواند اتفاقی به نفع استقلال تلقی شود و نه به ضرر پرسپولیس.

بطور کلی باید دید باشگاه استقلال در شکواییه  خود روی چه نکاتی دست گذاشته و به موازات آن هم پرسپولیس و سازمان لیگ در قبال نکات مطروحه در شکواییه چه دفاعیاتی خواهند داشت. فعلا که طرفین می کوشند فوق العاده سکرت و سری عمل کرده و تا حد ممکن دست خود  را رو نکنند و به همین خاطر هم  کارشناسان از ارایه نظر  طفره می روند و رسانه ها هم نتوانسته اند از طی روال پرونده در دادگاه سوییس خبر جدیدی ارایه کنند و زمانی هم که تقریبا هیچ اطلاعاتی از روند و روال بر مبانی شکواییه آبی و دفاعیات قرمز  پرونده وجود ندارد هر گونه گمانه زنی باطل است و حکم خبر سازی دارد. پس  باید صبر کرد و دید رای نهایی چه خواهد بود و این سوپرجام کذایی و جنجالی چه سرنوشتی خواهد داشت.

به گزارش مدال، درباره اینکه دادگاه cas اسامی داوران و لیست بازی سوپرجام  را خواسته باشد یا خیر ابهاماتی وجود دارد. این خبر دیروز به عنوان یک شنیده از سوی ابراهیمی کارشناس حقوقی مطرح شدو فرض صحت هم نمی تواند دال بر پیش بودن استقلال در پرونده و صدور رای به نفع آنها یا به نفع قرمزها  باشد و به فرض صحت هم حکم طی شدن  روال حقوقی برای تکمیل پرونده از سوی قاضی دادگاه بین المللی ورزش است.
در این باره  برخی معتقدند وقتی  پرسپولیس و سازمان لیگ به cas اعلام داشته اند که در پی کناره گیری مکتوب و رسمی استقلال از بازی کردن در تاریخ مقرر و  بدلیل عدم حضور تماشاگران رسما از سوی سازمان لیگ اعلام شده که استقلال  کناره گیری کرده و کمیته انضباطی رای نهایی را صادر می کند  لزومی ندارد قاضی اسامی داوران و تیم پرسپولیس را خواسته باشد.

در این باره باید گفت ممکن است خلاف تصورات قاضی چنین درخواستی هم داشته باشد آن هم بخاطر تکمیل پرونده و جلوگیری از هر گونه اعلام نظر دیگری. به عنوان نمونه؛
در پرونده طارمي با وجود همه دفاعيات اوليه كه هم ريزه تاکید داشت  طارمي هيچ توافقي نكرده و به ایران  برگشته  و هم طارمي و پرسپوليس معتقد بودند قراردادش تا زماني كه آي تي سي صادر نشده باشد اعتبار ندارد باز فيفا روز آخر نامه زد اگر توافق نامه اي دال بر فسخ قرارداد داريد ارائه دهید و  در غير اين صورت این موضوع از دفاعیات و  دلايل شما خارج مي شود .
در واقع اينها نوعي اتمام حجت است  كه بعدا طرفین نتوانند  بگویند؛ راستي ما فسخ هم داشتيم و یا مدرک دیگری هم وجود داشت و  يادمان رفت ارائه کنیم و یا طرح آن را ضروری نمی دانستیم . به نوعي قاضی جلوي هر گونه سندسازي احتمالی یا طرح نظرات جدید را با  استعلام های خود  مي بندد. مثلا در پرونده طارمی ممكن بود بعد از راي فيفا و توافق ريزه و پرسپوليس دو باشگاه  يك سند ارایه و اعلام کنند  قبلا توافق شده  و فسخ وجود داشته .
حالا هم قاضی cas حتی با علم به عدم برگزاری بازی بخاطر کناره گیری استقلال (حسب دفاعیات سازمان لیگ و پرسپولیس) اگر اسامی داوران را طلب کرده باشد برای تکمیل  پرونده و جلوگیری از هر گونه دفاعیه متفاوت بر اساس استعلام ها بوده و این نه می تواند اتفاقی به نفع استقلال تلقی شود و نه به ضرر پرسپولیس.

بطور کلی باید دید باشگاه استقلال در شکواییه  خود روی چه نکاتی دست گذاشته و به موازات آن هم پرسپولیس و سازمان لیگ در قبال نکات مطروحه در شکواییه چه دفاعیاتی خواهند داشت. فعلا که طرفین می کوشند فوق العاده سکرت و سری  عمل کرده و تا حد ممکن  دست خود  را رو نکنند و به همین خاطر هم  کارشناسان از ارایه نظر  طفره می روند و رسانه ها هم نتوانسته اند از طی روال پرونده در دادگاه سوییس خبر جدیدی ارایه کنند. و زمانی هم که تقریبا هیچ اطلاعاتی از روند و روال بر مبانی شکواییه آبی و دفاعیات قرمز  پرونده وجود ندارد هر گونه گمانه زنی باطل است و حکم خبر سازی دارد.پس  باید صبر کرد و دید رای نهایی چه خواهد بود و   این سوپرجام کذایی و جنجالی چه سرنوشتی خواهد داشت.

حسین قدوسی