شگردهای دیدنی دوچرخه‌سواری دان‌هیل (نیکو وینت، وینسنت توپین و ...)

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از مسابقات دوچرخهسواری دانهیل و شگردها و تکنیکهای دیدنی شرکت کنندگان در این مسابقات پرهیجان ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از مسابقات دوچرخه‌سواری دان‌هیل و شگردها و تکنیک‌های دیدنی شرکت کنندگان در این مسابقات پرهیجان.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس