!شیب نزولی آقای سرمربی با ازدواج دوم

به گزارش مدال -مربی موفقی بود و افتخارات زیادی هم داشت. در یک مقطع زمانی حدودا 10 ساله دنیا به کا ......

به گزارش مدال -مربی موفقی بود و افتخارات زیادی هم داشت. در یک مقطع زمانی حدودا 10 ساله دنیا به کامش بود و حسابی هم روی بورس، تیم ها برای داشتنش سرودست می شکستند و خواهانش بودند، در اغلب تیم هایی که حضور می یافت موفق بود.

این ها البته یک طرف سکه بود. روی دیگر سکه اما بعد از مشکلات خانوادگی و طلاق همسر اولش خود را نشان داد.

سرمربی قصه ما با وجود زن و زندگی و برخورداری از چند فرزند به یک باره فیلش یاد هندوستان کرد و با طلاق همسر اول سراغ همسر جوان تری رفت که فاصله سنی زیادی هم  با او داشت.

ناکامی هایش در کار حرفه ای اما از همین جا آغاز شد، او دیگر روی موفقیت ندید و هر چه گذشت از خاطرات خوب و درخشان مربیگری اش فاصله گرفت و به یک مربی ناکام محض تبدیل شد.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال