شیخ سلمان رئیس AFC باقی ماند

رئیس AFC در سمت خود ابقا شد....

رئیس AFC در سمت خود ابقا شد.

با کناره گیری نامزد قطری از انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادامه حضور شیخ سلمان در این سمت قطعی شد.

به گزارش مدال و به نقل از SID، المهندی نامزد قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز کناره‌گیری خود را از این انتخابات اعلام کرد تا بر این اساس شیخ سلمان برای ۴ سال دیگر حضورش در سمت ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا تمدید شود.