شیر تو شیر (28) پشت‌پرده مهار پنالتی با علیرضا بیرانوند

چه کسی به بیرانوند تقلب رساند؟...

گلر محبوب کشورمان موفق شد با مهار پنالتی عمانی‌ها به درخشش‌اش ادامه دهد. در قسمت 28 مجموعه طنز مدال شو پشت پرده‌ی مهار پنالتی توسط بیرانوند را افشا می‌کنیم!