شیر سفید درگیر بی برنامگی ما - دلایل شکست سنگین استقلال چه بود؟

اجازه بدهید موشکافانه نگاه کنیم و از ابتدای فصل عبور کنیم و به تصمیم های نزدیک تر نگاهی داشته باشیم....

اجازه بدهید موشکافانه نگاه کنیم و از ابتدای فصل عبور کنیم و به تصمیم های نزدیک تر نگاهی داشته باشیم.

مدال - محمد سررشته داری
برای واکاوی دلایل شکست استقلال قطعا باید همه مسائل را در نظر گرفت حتی به یارگیری اول فصل، از دست دادن تیام و جباروف و البته به خدمت گرفتن نیومایر و الحاجی گرو و پس از آن هم باید اشاره کرد به اعتصاب ها و افزودن بدهی ها و حتی درگیری رحمتی و وریا غفوری با حسن زاده و کشیده شدن موی منشا توسط یک هوادار فوتبال و درگیری او با همان هوادار و تهدید و تحدید های کمیته انضباطی در این رابطه و حتی عدم پرداخت مالیات و گروکشی پاسپورت رحمتی....
اما اجازه بدهید موشکافانه نگاه کنیم و از ابتدای فصل عبور کنیم و به تصمیم های نزدیک تر نگاهی داشته باشیم. 
کی روش چه بد بود یا خوب فرقی ندارد، او آموزه هایی داشت که بایدیاد می گرفتیم، یکی از آموزهخ ها این بود: فوتبال را جزئیات می سازند . 
استقلال پس از قرعه کشی می دانست که وسط سه تیم عربی محاصره شده و باید در صحرای جنوب خلیج فارس به میدان برود. یعنی در اتفاع پست و در هوای گرم و خشک اما اردوی قطر را لغو کرد و با دو روز تاخیر به آنتالیا رفت آن هم وسط زمستان! 
پس از دو روز تاخیر سه روز هم باران بارید ، پس از باران هم بازیکنان به دلیل نگرفتن دستمزدشان اعتصاب کردند تا اردوی غلط در آب و هوای غلط عملا بی سرانجام باشد و بی نتیجه. 
دو قدم اینطرف تر استقلال رسید به نزدیکی مهمترین مسابقه فصل خودش. یعنی دیدار با الدحیل و در حالی که شرایط خوبی داشت دچار حاشیه هایی شد که نتوانست آنها را کنترل کند. 
اول: موی منشا را کشیدند و رئیس کمیته انضباطی غیابی منشا را محروم کرد و استقلال تماشاچی بود. چه آنجا که منشا تنها وسط هوادار بود و چه در کمیته انضباطی منشا تنها بود و تنها شفر بود که به درستی از او دفاع کرد. 
در قدم دوم مشخص شد که پاسپورت مهدی رحمتی در ضبط شده است! این حجم از بی تفاوتی در حالی که دو ماه بود این پاسپورت در اختیار نبود واقعا جای پرسش و سوال داشت. هیچکس این بی تفاوتی را گردن نگرفت و همین موضوع انتقاد هواداران را ایجاد کرد. انتقاد ادامه داشت که رحمتی با رئیس کمیته انضباطی در افتاد، حسن زاده وسط دعوا با رحمتی یقه وریا غفوری را هم گرفت و اتفاقا یکی از این دو سه گل خورد، دیگری هم آنقدر بد بود که تعویض شد و منشا هم هیچ اقدام مثبتی انجام نداد. 
در واقع استقلال هیچ چیزی را کنترل نکرد ، حتی خرید های خوب این تیم که تحسین بر انگیز هم بودند و البته کمی در بخش تهاجمی زیاد به نظر می رسیدند هم دیر به استقلال اضافه شدند و عملا بدنسازی و هماهنگی نداشتند تا در نهایت استقلال یک نیمه مقابل الدحیل مقاومت کند و با افت بدن هایی که در آنتالیا شلاق نخوردند و در تهران فرصت کافی نداشتند در نیمه دوم در هم بشکند. 
قطعا شفر هم در این موضوعات نقش داشته و دارد اما به نظر می رسد بیش و پیش از شیر سفید اساس باشگاه داری در استقلال غلط است و کنترلی روی اوضاع وجود ندارد. شاید یک نفر باید دغدغه های کی روشی را برای استقلالی ها زمزمه کند آنجا که برایش تمرکز و جزئیات و بی حاشیه بودن مهم تر از سیستم و تاکتیک و دریبلینگ بود.