شینجی کاگاوا ؛ دورتموند 1 - 0 فرایبورگ

گل اول دورتموند را تماشا می کنیم. ......

گل اول دورتموند را تماشا می کنیم.

تگ ها


Bundesliga فوتبال