شیوه بازگشت عجیب دروازه بان به دروازه اش !

......

دروازه بان موقع زدن ضربه کرنر برای کمک به تیمش جلو رفته اما نحوه برگشت به دروازه اش بسیار نادر و جالب است!

 بازگشت با موتر سیکلت   در تاریخ فوتبال محلي هم بی سابقه است!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال