صالحی امیری: فدراسیون‌ها صادقانه کار کردند

جلسه ارزیابی عملکرد کاروان ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا با حضور وزیر ورزش و جوانان و صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد ......

جلسه ارزیابی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا با حضور وزیر ورزش و جوانان و صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد.

نشست ستاد عالی بازی‌های آسیایی امروز با حضور وزیر ورزش برگزار شد. در نشست امروز اعضای ستاد عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی را ارزیابی کردند.

سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک در این جلسه گفت: پیام های مقام معظم رهبری و ریاست جمهور و سایر مسئولان نظام برای موفقیت کاروان ایران در بازیهای آسیایی بسیار دلگرم کننده بود.

وی افزود: نتیجه مطلوبی که در اندونزی بدست آمد نتیجه همدلی، هم افزایی و هماهنگی کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها بود. برای موفقیت ایران در بازیهای جاکارتا از همه توان و ظرفیت ورزش کشور بهره گرفتیم و خوشبختانه نتایج خوبی برای ورزش کشور حاصل شد.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص ناداوری‌هایی که در برخی از رشته‌ها وجود داشت، خاطرنشان کرد: در روند نتایج بازیهای آسیایی و توزیع مدال ها ناداوری ها و اعمال نفوذ های سیاسی برخی کشورها را نباید از اذهان بدور داشت. 

وی یادآور شد: ارزیابی دقیق عملکرد فدراسیون ها به طور مرتب در جلسات کارشناسی ستاد عالی بازیهای آسیایی و کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد. رویکرد ما اصلاح اشکالات فدراسیون ها برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیوست قطعا نگاه ما تخریبی و انتقادی از فدراسیون ها نیست چرا که آنها صادقانه کار کردند.
صالحی امیری افزود: در جلسه ستاد عالی بازیهای آسیایی مقرر شد کتاب تجربه عملکرد بازیهای آسیایی جاکارتا بزودی تدوین و در اختیار رسانه ها و محققان قرار گیرد. در انعکاس مطلوب و آگاهی مردم از تلاش ها و موفقیت های بچه های ایران رسانه ها و خبرنگاران حاضر در محل بازیها و داخل کشور و خصوصا رسانه ملی نقش بی بدیل داشتند.

تگ ها


المپیک