صحبتهای شفر درخصوص رحمتی/ویدیو

اظهار نظر شفر درباره کاپیتان استقلال...

به گزارش مدال، صحبت های شفر درخصوص مهدی رحمتی کاپیتان استقلال را تماشا می کنید.