صحبت های آلگری پیش از بازی یوونتوس-ناپولی (هفته یازدهم سری آ)

یوونتوس و ناپولی در یازدهمین هفته سری آ ایتالیا در یک دیدار حساس به مصاف هم خواهند رفت ......

یوونتوس و ناپولی در یازدهمین هفته سری آ ایتالیا در یک دیدار حساس به مصاف هم خواهند رفت.

تگ ها


سری آ فوتبال