صحبت‌های احمد عبدالله‌زاده پس از تمرین تیم‌ملی/ ویدیو

احمد عبدالله‌زاده ملی‌پوش کشورمان پس از تمرین امروز تیم‌ملی در مورد شرایط خود و شاگردان ویلموتس صحبت کرد...

در این ویدیو صحبت‌های احمد عبدالله‌زاده ملی‌پوش کشورمان در مورد شرایط خود و شاگردان ویلموتس را مشاهده می‌کنید.

اخبار مرتبط:

صحبت‌های رضا اسدی در تمرین امروز تیم‌ملی/ ویدیو