صحبت‌های احمد نوراللهی پس از دیدار با صنعت نفت/ ویدیو

احمد نوراللهی پس از دیدار با صنعت نفت با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های نوراللهی را تماشا می کنید.