صحبت‌های افشین پیروانی در مورد عملکرد اخیر تیم پرسپولیس/ ویدیو

افشین پیروانی در برنامه تلویزیونی در خصوص عملکرد اخیر تیم پرسپولیس صحبت کرد....

ویدیوی صحبت های افشین پیروانی را تماشا می کنید.