صحبت های جالب جاشوا و رویز بعد از مبارزه دوم

آنتونی جاشوا و اندی رویز اعلام کردند که دوست دارند برای بار سوم هم به مصاف هم بروند....

آنتونی جاشوا بعد از برد برابر اندی رویز گفت: می خواهم از خدا تشکر کنم و حرف هایم را با بسم الله شروع کنم. من وقتی شکست خوردم، سعی کردم فروتن باقی بمانم و حالا بعد از پیروزی هم فروتن خواهم ماند. در مبارزه اول هم ضربات خوبی به رویز زدم، اما در یک لحظه غافلگیر شدم. می خواستم نشان بدهم که بوکس در ضربه زدن و ضربه نخوردن خلاصه می شه و خوب از عهده اش برامدم. نمی خواهم مغرور بشوم و نهایت احترام را برای رویز و خانواده اش قائلم. فکر کنم مبارزه سومی هم در کار باشه. اندی رویز هم پس از شکست گفت: من کمی سنگین و خسته بودم. می خواهم باز هم با جاشوا مبارزه کنم. بار سوم کمربند را باز هم پس می گیرم.

تگ ها


رزمی آنتونی جاشوا اندی رویز بوکس