صحبت‌های حدادی فر، کاپیتان ذوب آهن پس از شکست مقابل استقلال/ ویدیو

قاسم حدادی فر، کاپیتان ذوب آهن، پس از دیدار ذوب آهن و استقلال با خبرنگاران گفت و گو کرد....

ویدیوی صحبت های حدادی فر را تماشا می کنید.