صحبت های راوانلی درباره فرانچسکو توتی

فابریزیو راوانلی، بازیکن تیم ملی ایتالیا در دهه 90 ، به صحبت درباره اسطوره باشگاه رم یعنی فرانچسکو توتی میپردازد و از او تعریف و تمجید می کند ......

فابریزیو راوانلی، بازیکن تیم ملی ایتالیا در دهه 90 ، به صحبت درباره اسطوره باشگاه رم یعنی فرانچسکو توتی میپردازد و از او تعریف و تمجید می کند.