صحبت‌های رضا اسدی در تمرین امروز تیم‌ملی/ ویدیو

رضا اسدی ملی‌پوش کشورمان در حاشیه تمرین امروز تیم‌ملی در مورد شرایط تیم صحبت کرد...

در این ویدیو صحبت‌های رضا اسدی ملی‌پوش تیم‌ملی کشورمان در مورد شرایط تیم را مشاهده می‌کنید.

اخبار مرتبط:

صحبت‌های محمد نادری در تمرین امروز تیم‌ملی/ ویدیو