صحبت‌های رضا بیرالوند پس از کسب مدال طلای دوضرب

ویدئوی صحبتهای رضا بیرالوند پس از کسب مدال طلای دوضرب و مدال برنز دسته ۱۰۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان را تماشا می کنید ......

ویدئوی صحبت‌های رضا بیرالوند پس از کسب مدال طلای دوضرب و مدال برنز دسته ۱۰۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان را تماشا می کنید.