صحبت های رضا رجبی در مخالفت با هادی طباطبایی/ ویدیو

رضا رجبی، پیشکسوت فوتبال ویدیویی منتشر کرد و علیه هادی طباطبایی صحبت کرد....

ویدیوی صحبت های رضا رجبی در مخالفت با هادی طباطبایی را تماشا می کنید.