صحبت های سلطانی فر در حاشیه گلریزان برای کمک به هموطنان سیل‌زده/ویدیو

صحبت‌های سلطانی فر در حاشیه گلریزان برای کمک به سیل زدگان اخیر چند استان کشور....

به گزارش خبرنگار مدال، صحبت‌های سلطانی فر در حاشیه گلریزان برای کمک به سیل زدگان اخیر چند استان کشور را تماشا می کنید.