صحبت های شفر درمورد عملکرد تیم ملی

سرمربی استقلال درمورد عملکرد تیم ملی ایران در جام ملت های توضیح داد....

ویدئوی صحبت های شفر درمورد عملکرد تیم ملی را تماشا می کنید.