صحبت‌های علیرضا حقیقی در دفاع از خودش/ ویدیو

علیرضا حقیقی: به من فحش رکیک دادند....

ویدیوی صحبت های علیرضا حقیقی را تماشا می کنید.