صحبت‌های علی هاشمی پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان

صحبتهای علی هاشمی را پس از کسب مدال نقره یکضرب، مدال برنز دوضرب و مدال طلای مجموع در دسته ۱۰۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان تماشا می کنید ......

صحبت‌های علی هاشمی را پس از کسب مدال نقره یکضرب، مدال برنز  دوضرب و مدال طلای مجموع در دسته ۱۰۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان تماشا می کنید.