صحبت‌های فتاحی در مورد عدم حضور هواداران استقلال در تبریز

صحبتهای فتاحی در مورد عدم حضور هواداران استقلال در دیدار با تراکتورسازی را تماشا می کنیم ......

صحبت‌های فتاحی در مورد عدم حضور هواداران استقلال در دیدار با تراکتورسازی را تماشا می کنیم.

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال