صحبت‌های فغانی درمورد حواشی‌و داوری بازی ایران - ژاپن

علیرضا فغانی، داور بین المللی فوتبال، در خصوص داوری دیدار ایران و ژاپن صحبت کرد....

ویدئوی صحبت‌های علیرضا فغانی درمورد حواشی‌و داوری بازی ایران - ژاپن را تماشا می کنید.