صحبت‌های محسن خلیلی درباره شرایط پرسپولیس/ویدیو

صحبتهای محسن خلیلی درباره شرایط پرسپولیس، امید عالیشاه و مسائل مالی برانکو را تماشا می کنید....

صحبتهای محسن خلیلی درباره شرایط پرسپولیس، امید عالیشاه و مسائل مالی برانکو را تماشا می کنید.