صحبت‌های محسن کریمی پس از برد مقابل نساجی/ ویدیو

محسن کریمی پس از برد استقلال مقابل نساجی با خبرنگاران گف و گو کرد....

ویدیوی صحبت های کریمی را تماشا می کنید.