صحبت‌های محمد انصاری پس از دیدار با پدیده/ ویدیو

محمد انصار یپس از برد مقابل پدیده با خبرنگاران صحبت کرد...

ویدیوی صحبت های محمد انصاری را تماشا می کنید.