صحبت‌های مدیر عامل پرسپولیس پس از دیدار با پدیده/ ویدیو

مدیرعامل پرسپولیس، پس از دیدار با پدیده در جمع خبرنگاران حاضر شد....

عرب، مدیرعامل پرسپولیس، در خصوص گمانه زنی های مطرح شده در مورد مبلغ رضایت نامه بودیمیر و وضعیت قرارداد بشار رسن توضیحاتی ارائه کرد.