صحبت های مربیان «لیگ جزیره» در آستانه هفته دوازدهم

هر چه به سال نو میلادی نزدیک تر میشویم بازی های لیگ برتر انگلیس دشوارتر و فشرده تر میشود ......

هر چه به سال نو میلادی نزدیک تر میشویم بازی های لیگ برتر انگلیس دشوارتر و فشرده تر میشود. در آستانه هفته دوازدهم، مربیان لیگ انگلیس به صحت درباره تیمشان و فشردگی این بازی ها می پردازند.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال