صحبت‌های مصلح درباره مصدمیت و احتمال حضورش در دیدار با الاهلی/ ویدیو

شایان مصلح درباره مصدمیت و احتمال حضورش در دیدار با الاهلی توضیح داد. ......

 شایان مصلح درباره مصدمیت و احتمال حضورش در دیدار با الاهلی توضیح داد.