صحبت‌های مهاجری پیش از دیدار با تیم نساجی/ ویدیو

سرمربی ماشین سازی تبریز پیش از دیدار با نساجی با خبرنگاران گفت و گو کرد....

ویدیوی صحبت های مهاجری را تماشا می کنید.