صحبت‌های مهدوی در خصوص اشتباهات داوری/ ویدیو

محمدرضا مهدوی با خبرنگار مدال در خصوص اشتباهات داوری صحبت کرد....

ویدیوی صحبت های مهدوی را تماشا می کنید.