صحبت‌های مهدی رحمتی بعد از توقف مقابل العین/ ویدیو

مهدی رحمتی بعد از دیدار با العین با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های مهدی رحمتی را تماشا می کنید.