صحبت های مورینیو پیش از بازی لیورپول-منچستریونایتد

مورینیو در آستانه داربی شمال غرب انگلستان بین منچستریونایتد و لیورپول، درباره این بازی صحبت میکند و به سوال خبرنگاران درباره نیمکت نشینی رونی در تیم ملی انگلستان و منچستریونایتد جواب می دهد ......

مورینیو در آستانه داربی شمال غرب انگلستان بین منچستریونایتد و لیورپول، درباره این بازی صحبت میکند و به سوال خبرنگاران درباره نیمکت نشینی رونی در تیم ملی انگلستان و منچستریونایتد جواب می دهد.