صحبت‌های کمال کامیابی نیا بعد از دیدار با سایپا/ ویدیو

کمال کامیابی نیا بعد از پیروزی برابر سایپا با خبرنگاران صحبت کرد....

ویدیوی مصاحبه کامیابی نیا را تماشا می کنید.