صحنه های زیبای افتتاحیه پارالمپیک 2016ریو

پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با مراسم افتتاحیه و روشن شدن مشعل بازیها رسما کار خود راآغاز کرد ......

پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با مراسم افتتاحیه و روشن شدن مشعل بازیها رسما کار خود را آغاز کرد. مراسم افتتاحیه پارالمپیک2016ریو با موسیقی سنتی برزیل آغاز شد.

تگ ها


پارالمپیک