صداهای دنیای اکستریم (1)؛ «دوچرخه سواری کوهستان»

این مجموعه به هدف انتقال تجربه ورزش های اکستریم در سایت ردبول تهیه شده و هدف از ساخت آن ارائه ترکیب ایده آل تصویر و صدا در این ورزش های جذاب بوده است ......

این مجموعه به هدف انتقال تجربه ورزش های اکستریم در سایت ردبول تهیه شده و هدف از ساخت آن ارائه ترکیب ایده آل تصویر و صدا در این ورزش های جذاب بوده است. در اولین قسمت این مجموعه ویدئویی از دوچرخه سواری کوهستان تقدیم تان می شود تا هیجان این ورزش را به شکل دسته اول تجربه کنید.