صدای ناب «لانگ بوردینگ» را تجربه کنید

مت کینزل و دوستش به آریزونا رفته اند تا در کوه لمون لذت لانگ بوردینگ را تجربه کنند ......

مت کینزل و دوستش به آریزونا رفته اند تا در کوه لمون لذت لانگ بوردینگ را تجربه کنند. در این ویدیو می توانید صدای پایین آمدن از کوه با لانگ بوردر را بشنوید و همزمان از دیدن مناظر زیبای اطراف لذت ببرید. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس