صددرصد داخلی؛ نیمکت‌های ایتالیایی

با حضور چزاره پراندلی به جای ایوان یوریچ کروات روی نیمکت جنوا، اکنون تمامی 20 تیم حاضر در سری آ از سرمربیان ایتالیایی بهره مند هستند ......

با حضور چزاره پراندلی به جای ایوان یوریچ کروات روی نیمکت جنوا، اکنون تمامی 20 تیم حاضر در سری آ از سرمربیان ایتالیایی بهره مند هستند. این فصل از رقابت های سری آ با 19 سرمربی ایتالیایی آغاز شد و این تنها اودینزه بود که فصل را با خولیو ولاسکز، سرمربی اسپانیایی آغاز کرد. در ماه اکتیر و با اخراج داویده بالاردینی از جنوا، ایوان یوریچ برای سومین بار هدایت این تیم را به دست گرفت تا تعداد سرمربیان خارجی به عدد دو برسد اما اکنون و در کمتر از یک ماه، دو اتفاق منجر به یکدست شدن ترکیب مربیان حاضر در سری آ شده است.

ابتدا در اوایل نوامبر و با اخراج ولاسکز از اودینزه، داویده نیکولا جای او را گرفت و سپس چند روز قبل با اخراج یوریچ، چزاره پراندلی به سری آ بازگشت تاکنون هر 20 سرمربی سری آ اهل ایتالیا باشند. البته این اتفاقات، تنها جابه جایی بین نیمکت ها در سری آ نبوده است. برای مثال کیه‌وو تا همینجای کار 3 سرمربی داشته که البته هر سه ایتالیایی بوده اند یا امپولی به جای آئورلیو آندرآتزولی، جوزپه یاچینی را به خدمت گرفته تا تغییری در ملیت مربیان شاغل به وجود ندارد.

در حال حاضر جان‌پیرو گاسپرینی (آتالانتا)، فیلیپو اینزاگی (بولونیا)، رولاندو ماران (کالیاری)، دومنیکو دی‌کارلو (کیه‌وو)، جوزپه یاچینی (امپولی)، استفانو پیولی (فیورنتینا)، مورنو لونگو (فروزینونه)، چزاره پراندلی (جنوا)، لوچیانو اسپالتی (اینتر)، ماسیمیلیانو آلگری (یوونتوس)، سیمونه اینراگی (لاتزیو)، جنارو گتوزو (میلان)، کارلو آنچلوتی (ناپولی)، روبرتو دی‌آورسا (پارما)، اوزه بیو دی‌فرانچسکو (رم)، مارکو جامپائولو (سمپدوریا)، روبرتو دی‌زربی (ساسولو)، لئوناردو سمپلیچی (اسپال)، والتر ماتزاری (تورینو) و داویده نیکولا (اودینزه) سرمربیان فعلی سری آ هستند که هیچ چهره خارجی در میان آن ها دیده نمی‌شود.

این اتفاق (حضور همه تیم های سری آ با سرمربی داخلی) آخرین بار در فصل های 07-2006 و 08-2007 رخ داده بود. تمام تیم های سری آ در فصل 07-2006 فصل را با مربیان بومی آغاز کردند و تغییرات روی نیمکت ها نیز چهره ای خارجی را به لیگ نکشاند. این روند در فصل بعد هم ادامه داشت تا این که با اخراج دومنیکو دی‌کارلو از پارما در مارچ 2008، هکتور کوپر آرژانتینی به جای او منصوب شد.