صدرنشینی سپاهان در لیگ ووشو بانوان

دومین روز از رقابت‌های لیگ برتر ووشو بانوان با برگزاری پنج پیگیری شد....

با پایان مسابقات روز دوم تیم سپاهان با ۱۲ امتیاز صدرنشینی خود را تداوم بخشید. دانشگاه آزاد نیز با ۱۲ امتیاز و یک بازی بیشتر  و هیئت ووشو شبستر با ۹ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. 

 ۵ تیم شرکت کننده در نوبت صبح و عصر برگزار کننده ۵ رقابت بودند که در پایان نتایج زیر رقم خورد:

سه‌شنبه ۳۰ شهریور- نوبت صبح
* هیئت ووشو کرمانشاه  ۲ - هیئت ووشو البرز ۷
* هیئت ووشو شبستر ۲ - فولاد مبارکه سپاهان ۱۰
* هیئت ووشو البرز ۳ - دانشگاه آزاد اسلامی ۹
* هیئت ووشو کرمانشاه  یک - هیئت ووشو شبستر ۱۱

سه‌شنبه ۳۰ شهریور- نوبت عصر


* دانشگاه آزاد اسلامی ۱۱ - هیئت ووشو کرمانشاه یک

برنامه روز سوم مسابقات لیگ برتر ووشو بانوان به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳۱ شهریور- نوبت صبح
* فولاد مبارکه سپاهان - هیئت ووشو کرمانشاه
* هیئت ووشو البرز - دانشگاه آزاد اسلامی
* هیئت ووشو شبستر - فولاد مبارکه سپاهان
* هیئت ووشو کرمانشاه - هیئت ووشو البرز
* دانشگاه آزاد اسلامی - فولاد مبارکه سپاهان
* هیئت ووشو البرز - هیئت ووشو شبستر

تگ ها


ووشو