صدمه دیدن های سریالی «برند لینو» در «بوندسلیگا»

برند لینو در چند فصل اخیر نشان داده نه تنها از بهترین دروازه بانان فوتبال آلمان است، که سری نترس دارد از اینکه در مهار توپ صدمه ببیند هراسی ندارد ......

برند لینو در چند فصل اخیر نشان داده نه تنها از بهترین دروازه بانان فوتبال آلمان است، که سری نترس دارد از اینکه در مهار توپ صدمه ببیند هراسی ندارد. مصدومیت های سریالی این دروازه بان جوان را ببینید تا میزان شجاعتش دست تان بیاید!