صد و سی کیلومتر سرعت با اسکیت برد برای شکستن رکورد جهان

اریک لاندبرگ، اسکیت سوار مشهور سوئدی به کبک در کانادا رفت تا رکورد سرعت با اسکیت بورد که 129 کیلومتر بر ساعت بود را بشکند ......

«اریک لاندبرگ»، اسکیت سوار مشهور سوئدی به کبک در کانادا رفت تا رکورد سرعت با اسکیت بورد که 129 کیلومتر بر ساعت بود را بشکند. با او و ماجراجویی مهیج اش همراه باشید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس