صعود «اندی ماری» به مرحله یک چهارم «رولان گاروس»

اندی ماری موفق شد در 3 ست متوالی و با نتایج 6-3، 6-4 و 6-4 کاچانوف روس را شکست دهد و به مرحله یک چهارم پایانی رولان گاروس صعود کند ......

اندی ماری موفق شد در 3 ست متوالی و با نتایج 6-3، 6-4 و 6-4 کاچانوف روس را شکست دهد و به مرحله یک چهارم پایانی رولان گاروس صعود کند.حریف بعدی ماری، نیشیکوری از ژاپن است.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس