صعود بی دردسر رئال با درخشش موراتا (کوپا دل ری)

رئال مادرید کوپا دل ری امسال را طوفانی شروع کرد. آنها برابر تیم کالترال با درخشش مورا ......

رئال مادرید کوپا دل ری امسال را طوفانی شروع کرد. آنها برابر تیم کالترال با درخشش موراتا و سوپر گل ناچو هفت بر یک پیروز شدند و به مرحله بعد راه یافتند.

تگ ها


فوتبال